MT-1303, následná fáze II

06.03.2015 20:12

V dubnu 2013 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) následné klinické hodnocení tabletkového přípravku MT-1303, při němž budou výzkumníci ověřovat dlouhodobou bezpečnost a účinnost zkoumaného preparátu na pacientech, kteří dokončili předchozí studii MT-1303-E04. Do klinického hodnocení se zapojilo sedm spacializovaných neurologických pracovišť v ČR.

Účastníci budou náhodně rozděleni do tří skupin, přičemž v jedné budou po dobu 18 měsíců dostávat nízké dávky (0,1 mg), ve druhé dostanou střední dávky (0,2 mg) a třetí skupina bude užívat vysoké dávky (0,4 mg) zkoumaného léčiva, které má stejný princip účinku jako již schválený lék Gilenya. Tedy i MT-1303 je antagonista sfingosin-1-fosfát receptoru na lymfocytech (blokuje schopnost lymfocytů vystupovat z lymfatických uzlin, díky čemuž neproniká do mozku a míchy tolik patogenních lymfocytů, které při RS poškozují tkáň centrálního nervového systému).  

 


Zpět