LY2127399 (tabalumab), fáze II

15.10.2014 18:52

V červenci 2009 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení tabalumabu, označeného kódem LY2127399. Tedy lidské anti-BAFF protilátky, která se podává injekčně pod kůži pacientům s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Do klinického hodnocení, které sledovalo zejména změny gadolinium vychytávajících lézí zaznamenaných na MRI, se v ČR zapojilo celkem 7 specializovaných neurologických pracovišť.

Účastníci klinického hodnocení byli náhodně rozděleni do sedmi skupin a aplikovali si pravidelně podkožní injekce. Přitom jedna skupina měla v injekcích placebo, v dalších čtyřech skupinách si pacienti aplikovali vždy 1x za 4 týdny jednu ze čtyř různých dávek monoklonální protilátky LY2127399 (4 mg, 12 mg, 40 mg nebo 120 mg) a v dalších dvou skupinách si aplikovali podkožní injekce 1x za 12 týdnů, a to v jedné ze dvou různých dávek LY2127399 (4 mg nebo 120 mg).

Pozn.:
BAFF - B-cell Activating Factor (předpokládá se, že snižuje aktivitu B lymfocytů)
Zpět