Lemtrada (alemtuzumab), fáze sledovací

25.10.2015 18:56

V září 2014 povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení, které navazuje na prodlouženou studii CAMMS03409, ve které byl zkoumán přípravek alemtuzumab (obchodní název Lemtrada). Jde o klasický postup, při kterém výrobce hradí pacientům registrovaný lék i po skončení studie, a to do doby, než SÚKL stanoví výši a podmínky jeho úhrady. Do dlouhodobé sledovací studie se v ČR zapojila čtyři specializovaná neurologická pracoviště.

Lemtrada se podává infuzně, a to nejprve v pěti po sobě následujících dnech a poté (s 12měsíčním odstupem) ve třech po sobě následujících dnech.

Zpět