Lék Lemtrada už je hrazen pojišťovnami i v ČR

25.05.2015 14:47

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil 20. května 2015 plnou úhradu léku Lemtrada (alemtuzumab) ze zdravotního pojištění, lékaři v ČR ho mohou předepisovat s platností od 1. června 2015.

Lemtrada (alemtuzumab) je v infuzích podávaná monoklonální protilátka, registrovaná v Evropě v září 2013 pro relaps-remitentní formu RS. Napoprvé dostane pacient během pěti dnů pět infuzí a po uplynutí jednoho roku dostane během tří dnů tři infuze. Předpokládá se, že lék by měl za těchto okolností účinkovat až pět let.

Úřad pro potraviny a léky (FDA) odmítl v prosinci 2013 tento lék v USA registrovat s poukazem na nedostatečné důkazy o jeho účinnosti (výhrady se týkaly zejména provedených klinických zkoušek; podle FDA žadatel nepředložil důkazy z dobře kontrolovaných klinických zkoušek, které by prokázaly, že přínos léčiva pro pacienty převažuje nad jeho nežádoucími účinky). Pacienti v USA tedy neměli Lemtradu dlouho k dispozici. Nicméně regulační úřad FDA schválil tento lék pro severoamerický trh v polovině listopadu 2014.

Další informace o Lemtradě najdete v rubrice Léčba, v kapitole Dlouhodobá léčba, v bloku nazvaném Léky druhé volby, v oddíle Lemtrada - konkrétně v článku Základní informace.

Zpět