Léky první volby

26.04.2014 14:44

Česká republika patří k zemím, kde probíhá léčba roztroušené sklerózy podle celosvětově uznávaných standardů. Léčba ve specializovaných RS centrech se soustřeďuje téměř výhradně na relaps-remitentní formu RS, která bývá patrná zhruba u 85 % nově diagnostikovaných pacientů. Bohužel, cca 10-15 procent diagnostikovaných má však primárně progresivní formu RS (narůstající invalidita bez atak), na kterou dosud nebyl objeven žádný lék schopný ovlivnit průběh onemocnění. Níže uvedené léky (ovlivňující pouze zánětlivou složku choroby) proto nelze pacientům v primární progresi nasadit, neboť u nich jednoznačně dominuje neurodegenerace, kterou tyto léky nemají šanci ovlivnit.

Pacientům s relaps-remitentní RS mohou neurologové nabídnout nejprve některý z tzv. léků první volby, které se podávají v injekční formě. Mají imunomodulační účinek, který funguje tak, že léčivo snižuje aktivitu zánětu v centrálním nervovém systému (CNS) a zpomaluje rozvoj neurodegenerativních změn i atrofie mozku. Obecně lze léky první volby rozdělit do dvou skupin - interferony β a glatiramer acetát - konkrétně jde o:

Avonex - (účinná látka interferon β-1a) injekci si aplikuje pacient 1x týdně do svalu, pacienti dostávají lék již připravený v předplněných jednorázových injekcích, které je zapotřebí skladovat při teplotách 2-8 °C (nejlépe v lednici).

Betaferon - (účinná látka interferon β-1b) injekci si aplikuje pacient obden pod kůži,

Copaxone - (účinná látka glatiramer acetát) injekci si aplikuje pacient každý den pod kůži,

Extavia - jde o naprosto totožný lék jako Betaferon, má jen odlišný název (účinná látka je tedy interferon β-1b) injekci si aplikuje pacient obden pod kůži,

Rebif 22, Rebif 44 - (účinná látka interferon β1-a) injekci si aplikuje pacient 3x týdně pod kůži,

(seřazeno podle abecedního pořádku)

Asi každý se zpočátku zcela přirozeně zalekne toho, že by si měl sám aplikovat injekce. I když mají téměř všichni pacienti pocit, že to nezvládnou, vězte, že nakonec to dokáže úplně každý. Zdravotní sestra v RS centru totiž každého pečlivě zaškolí a pomůže mu aplikovat si první injekci pod dozorem přímo v RS centru (aby zdravotníci měli pod kontrolou první reakci na lék). Zpravidla po měsíci aplikování léku pacient dostane od výrobce užitečnou pomůcku - automatický aplikátor, aby si nemusel injekce aplikovat "ručně" - jen je vloží do aplikátoru a pouhým stisknutéím tlačítka si zcela automaticky aplikuje injekční lék. To, že si nejprve musí osvojit aplikaci "ručně", je pro pacienta nesmírně důležité, aby se nestresoval v případě, že by se mu aplikátor někdy později porouchal, nebo že by ho zapomněl třeba na dovolené.

Aby se vyhnuli podezření, že injekčně užívají drogy, vozí si s sebou pacienti na dovolenou do zahraničí spolu s injekcemi i tzv. průkaz pacienta, což je kartička, kterou jim v angličtině vystaví v RS centru. Jde vlastně o potvrzení, že přepravované injekce patří pacientovi XY, který je nezbytně potřebuje ke své léčbě.

Při rozhodování, který z léků si vyberete, se nejprve ptejte neurologů v RS centrech na toto:

- jak často si budete injekční lék aplikovat

- jaké vedlejší účinky lék provázejí, jak dlouho po apliakci léku zpravidla přetrvávají a do jaké míry vás tedy mohou omezovat ve vašich každodenních aktivitách (rodina, práce, sport apod.)

- způsob aplikace injekce (zda do svalu nebo pod kůži)

- jak snadné či komplikované je skladování léku a také jeho příprava před aplikací. 

 

 

Zpět