Lék Zinbryta bude schválen pro Evropu už v roce 2016

30.04.2016 12:46

Výbor po humánní léčiva (CHMP) Evropského lékového úřadu (EMA) vydal 28. dubna 2016 souhlasné stanovisko s tím, aby byl lék Zinbryta uveden na trh v zemích Evropské unie. Nic tedy již nebrání tomu, aby evropské regulační orgány tento injekčně aplikovaný lék schválily k používání ještě v roce 2016. Pacienti v ČR však zřejmě nebudou mít lék Zinbryta k dispozici dříve než v roce 2017, protože bude trvat několik měsíců, než Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválí výši úhrady ze zdravotního pojištění.

V klinickém výzkumu této humanizované monoklonální protilátky se podle EMA vyskytovaly jako nejčastější nežádoucí účinky: zvýšení jaterních enzymů, poškození jater, kožní reakce, infekce, zažívací problémy a deprese.


Zpět