Laquinimod (Nerventra) versus Avonex, fáze III

10.07.2014 16:45

V březnu 2008 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) mezinárodní, multicentrické, randomizované, v paralelních skupinách probíhající klinické hodnocení prováděné u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou, které mělo zhodnotit účinnost, bezpečnost a snášenlivost laquinimodu v porovnání s placebem ve dvojitě slepém hodnocení oproti referenční skupině léčené interferonem ß-1a (Avonex), a sice v modelu zaslepeném pro hodnotícího neurologa. Do klinického hodnocení se v ČR zapojilo 5 specializovaných neurologických pracovišť.

Účastníci klinického hodnocení BRAVO, které trvalo 24 měsíců, byli náhodně rozděleni do tří skupin. Ve dvou každý den polykali 1 tabletu, přičemž jedna skupina užívala placebo a druhá skupina měla zkoumaný přípravek, a sice v dávce 0.6 mg. Třetí, srovnávací skupina si 1x týdně aplikovala do svalu injekce již schváleného léku Avonex. Výzkumníci sledovali především účinnost, a sice sledováním výskytu atak v jednotlivých skupinách.


Zpět