Laquinimod (Nerventra), fáze III

16.06.2014 18:16

V říjnu 2007 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) mezinárodní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení, které zjišťovalo v paralelních skupinách bezpečnost, snášenlivost a účinnost denního podávání 0,6 mg laquinimodu u subjektů s relaps-remitentní sklerózou. Do klinického hodnocení se v ČR zapojila 2 specializovaná neurologická pracoviště.

Účastníci tohoto klinického hodnocení, které trvalo 24 měsíců, byli náhodně rozděleni do dvou skupin, užívali každý den 1 kapsli. Ta v jedné skupině obsahovala 0,6 mg laquinimodu a ve druhé skupině obsahovala placebo. Nikdo - ani pacienti, ani zdravotníci - po celou dobu klinického hodnocení nevěděl, kdo a co užívá.


Zpět