Laquinimod (Nerventra), fáze III

15.10.2014 19:38

V říjnu 2009 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) mezinárodní, multicentrické, otevřené, jednorázové prodloužení klinického hodnocení MS-LAQ-301 (ALLEGRO). Účelem bylo ověřit dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost tabletkového přípravku laquinimod, podávaného 1x denně v dávce 0,6 mg, a jeho účinek na průběh onemocnění u subjektů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. Do klinického hodnocení se v ČR zapojila dvě specializovaná neurologická pracoviště.

Do klinického hodnocení byli zařazeni ti účastníci, kteří dokončili předcházející studii MS-LAQ-301 a projevili zájem v užívání laquinimodu dlouhodobě pokračovat (max. po dobu 9 let). Nyní ho užívají všichni, přičemž vždy 1x za 12 měsíců podstupují vyšetření magnetickou rezonancí, a sice různé snímkování - MRI, MT a MRS (v závislosti na tom, jaké snímky jim byly pořizovány v původní studii).

Pozn.:
MRS - Magnetic Resonance Spectroscopy
MT - Magnetization Transfer
MRI - Magnetic Resonance Imaging

Zpět