Laquinimod (Nerventra), fáze II

23.04.2014 17:42

V únoru 2006 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) aktivní pokračování studie LAQ/5062. Šlo o mezinárodní multicentrickou, randomizovanou, dvojitě zaslepenou a v paralelních skupinách probíhající studii, která vyhodnocovala účinnost, snášenlivost a bezpečnost dvou dávek laquinimodu (0,3 mg a 0,6 mg) podávaného perorálně u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojila 3 specializovaná neurologická pracoviště.

Účastníci byli náhodně rozděleni do tří skupin a po dobu 36 týdnů polykali 1x denně 1 tabletku. V jedné skupině obsahovaly tabletky placebo a ve zbývajících skupinách obsahovaly jednu ze dvou různých dávek laqiunimodu - 0,3 mg nebo 0,6 mg.

Zpět