Konopí pro léčebné účely

24.11.2016 12:44

Legislativa v ČR sice již umožňuje, aby lékaři předepisovali pacientům s roztroušenou sklerózou konopí pro léčebné účely, má to však několik háčků. Jednak si je budou pacienti v lékárně plně hradit ze svého, a jednak neurologové nepředepíší konopí každému, kdo by je chtěl.
Podmínky pro předepisování konopí určuje vyhláška č. 221/2013 Sb., podle níž mohou předepisovat konopí pacientům s RS pouze a jedině neurologové. Nemohou ale konopí předepsat každému, indikací u RS je podle výše uvedené vyhlášky jen spasticita spojená s bolestí. Těžká spasticita, kterou provázejí obtížně tišitelné bolesti, se přitom vyskytuje nejčastěji v pokročilém stadiu RS, kdy jsou pacienti výrazně omezeni v pohybu a částečně i v soběstačnosti.

Konopí může - jako téměř všechny psychotropní látky - při častém a dlouhodobém užívání uspíšit nástup některých primárně psychiatrických poruch, pokud k nim má člověk predispozice. Proto je konopí pro léčebné účely kontraindikováno u lidí, kteří mají v anamnéze psychické onemocnění. Což je v případě roztroušené sklerózy zhruba polovina pacientů.

Zájemci, kteří splňují podmínky pro to, aby jim neurolog konopí předepsal, se ale musí připravit na to, že budou platit plnou cenu požadovanou distributorem/lékárníkem - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) totiž nestanovil u konopí pro léčebné účely úhradu ze zdravotního pojištění, a navíc vydáním opatření obecné povahy v dubnu 2013 zakázal zdravotním pojišťovnám o úhradách jednat.
V současnosti lze do ČR legálně dovážet pouze čtyři odrůdy nizozemského pěstitele konopí, společnosti Bedrocan (jde o Cannabis sativa L. THC 12%, CBD <1%, Cannabis sativa L. THC 19%, CBD <1%, Cannabis sativa L. THC 6%, CBD 7,5% a Cannabis indica Lam.). Licenci na dovoz do ČR drží zatím jen tři společnosti - Elkoplast Slušovice, lékárenská distribuční firma Phoenix a firma Czech Medical Herbs.

Kvůli minimální konkurenci na tuzemském trhu tak 1 gram léčebného konopí stál v lékárně od jara 2015 cca 320 korun (na ulici se gram konopí kupuje za 150 až 250 korun), ovšem v roce 2016 ceny v lékárnách klesly na cca 100 Kč za 1 gram (včetně DPH). Ke snížení ceny přispělo zřejmě i to, že stát koncem roku 2015 zvýšil limit množství konopí pro léčebné účely, které mohou lékaři s určitou odborností předepisovat. Zpočátku nesměli předepsat jednomu pacientovi více než 30 g na měsíc, ale od listopadu 2015 tento limit vzrostl na 180 g.

Záznamy o uživatelích léčebného konopí se shromažďují ve speciálním registru, kam se pacienti přihlásí. Je to i proto, aby v případě nutnosti pacienti mohli prokázat například policii, že kanabinoidy zjištěné v jejich těle mají legální původ.

Státní agentura pro konopí pro léčebné účely (SAKL) vydala pro pacienty brožuru s velmi užitečnými informacemi: najdete ji zde.

Zpět