Kombinace prognostických ukazatelů zlepšuje předpověď invalidity

18.10.2015 14:01

V průběhu šesti let po zahájení aplikace léku Avonex (1x týdně injekčně do svalu) zaznamenali výzkumníci trvalý nárůst invalidity* u 20 % pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS), což je první ataka podezřelá z možného vývoje RS. A 61 % pacientů vyvinulo v období šestiletého výzkumu další ataku. Výsledky práce česko-amerického týmu výzkumníků, nazvané Kombinace prognostických ukazatelů z klinického obrazu a z MRI zlepšuje předpověď progrese invalidity po prvním klinickém projevu podezřelého z možné roztroušené sklerózy, prezentoval na kongresu Evropského výboru pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS 2015) v Barceloně MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. z Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze.
Ve své přednášce dále informoval, že studie SET, na které byl prezentovaný výzkum založený, se zúčastnilo 210 pacientů, z toho bylo 66 % žen a účastníkům bylo v průměru 29 let. Průměrné EDSS měli na začátku studie 1,5, Avonex si začali aplikovat do 4 měsíců od prvních klinických obtíží.
Výzkumníci sledovali celkem 42 parametrů, z nichž nejlepšími ukazateli progrese invalidity v šesti letech po zahájení léčby Avonexem se u nově diagnostikovaných pacientů ukázaly být tyto tři faktory:
- větší než půlprocentní úbytek mozkové tkáně v corpus callosum v průběhu 6 měsíců po prvních obtížích podezřelých z možné RS
- větší než 1,25 ml nárůst objemu lézí v T1 váženém obrazu v průběhu 12 měsíců po prvních obtížích podezřelých z možné RS
- jakékoliv zhoršení EDSS v průběhu 12 měsíců po prvních obtížích podezřelých z možné RS.

Toto zjištění může pomoci neurologům včas identifikovat pacienty s vysokým rizikem progrese invalidity, což je velmi důležité při rozhodování, jakou léčbu pacientům nasadit.

Pro úplnost přinášíme tabulku, kterou jsme sestavili na základě dat prezentovaných MUDr. Tomášem Uhrem, Ph.D. Tato data ukazují, že drtivá většina (více než 80 %) pacientů vykazuje v prvním roce léčby Avonexem nanejvýš jeden ze tří výše uvedených faktorů, které by v budoucnu mohly sloužit jako prognostické ukazatele progrese invalidity. U těchto pacientů je podle výzkumníků riziko progrese invalidity minimální.


Na výsledcích prezentovaných na ECTRIMS 2015 v Barceloně se podíleli odborníci ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze spolu se svými kolegy z Buffalo Neuroimaging Analysis Center, které je součástí Jakobsova neurologického institutu při Všeobecné nemocnici v Buffalo ve státě New York. Na základě svých zjištění doporučují autoři výzkumné práce provedení dalších klinických hodnocení, která by případně:
- tato zjištění potvrdila
- dala odpověď na otázku, zda by nasazení účinnějších léků zabránilo progresi invalidity u rizikových pacientů
- zhodnotila možné využití MRI volumetrie v klinické praxi

* Pod označením "trvalý nárůst invalidity" měli výzkumníci na mysli 12 měsíců přetrvávající nárůst EDSS, a to buď o 1,0 nebo o 1,5 v případě, že úvodní EDSS=0

Zpět