Jakou hodnotu JCV indexu měli pacienti s PML?

05.01.2015 17:34

Nizozemští odborníci ze Všeobecné univerzity v Amsterodamu zveřejnili v září 2014 výsledky svého pozorování u čtyř pacientů užívajících Tysabri, kteří vyvinuli závažnou infekci mozku - progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML). Všichni čtyři měli vysoké hodnoty protilátek JC viru už před zahájením léčby, tyto hodnoty se výrazně neměnily v průběhu léčby, a nezvýšily se ani těsně před tím, než pacienti vyvinuli PML. Podrobnosti najdete v rubrice Léčba, v kapitole Dlouhodobá léčba, v bloku nazvaném Léky druhé volby, v oddíle Tysabri - konkrétně v článku JCV index u 4 pacientů, kteří na Tysabri vyvinuli PML.

Zpět