Jaké informace sledujeme

27.04.2014 12:21

V této rubrice přinášíme novinky z výzkumu nových preparátů, ze kterých by v budoucnu mohly být nové, účinnější léky na RS. A hodláme zde publikovat také výsledky klinických zkoušek terapeutických postupů a rovněž přístupu k RS, protože u této nemoci obzvlášť platí, že není dobré, když se pacient spoléhá jen na farmakoterapii, aniž by změnil cokoliv ve svém životě, který ho dovedl k RS.

Zaměřujeme se výhradně na výsledky testování na lidech (zdravých i na pacientech s RS), protože zkoumání různých molekul na myších má jen malou naději, že by se preparát vyrobený na základě úspěchu u myšího modelu RS později stejně dobře osvědčil také u pacientů s roztroušenou sklerózou. Výzkumníci už dobře vědí, že experimentální alergická encefalomyelitida (EAE, tedy zvířecí model RS) má své nedostatky, že organismus myší je tomu lidskému sice velice podobný, ale není zcela totožný. Proto mnohé nadějné molekuly zkoumané na laboratorních myších později u pacientů často selhávají. To je možná i důvod, proč se texty o zkoumání různých molekul na zvířecím modelu RS nedostávají do odborných časopisů a o to více zaplňují internetový prostor, kde u pacientů zbytečně vzbuzují plané naděje. A protože marné naděje vzbuzovat nechceme, informace o výzkumu na zvířecím modelu RS přinášet nebudeme. Děkujeme za pochopení.

Zpět