Historie medicíny

13.10.2014 16:59

2000 let před Kristem: Jezte tyhle kořínky...                    

rok 1000 n.l.: Kořínky jsou pohanský zvyk! Modlete se...

rok 1850: Modlitby patří k pověrám! Užívejte tenhle lektvar...                    

rok 1940: Lektvary patří čarodějnicím! Polykejte ty pilulky...

rok 1985: Pilulky jsou neúčinné! Užívejte antibiotika...

rok 2000: Antibiotika jsou chemie! Jezte tyhle kořínky...

Zpět