Gilenya

26.10.2014 09:23

Jde o vůbec první tabletkový lék ovlivňující průběh roztroušené sklerózy, konkrétně relaps-remitentní formy. Byl schválen Úřadem pro potraviny a léky (FDA) v roce 2010, od března 2011 získal od Evropské lékové agentury (EMA) licenci i k prodeji na evropském kontinentu. Byl ovšem schválen jako lék druhé volby, proto ho neurologové ve specializovaných RS centrech mohou pacientům nasazovat až při nedostatečné účinnosti léků první volby, případně také u pacientů s agresivnějším postupem nemoci.

Účinnou látkou je fingolimod, který v klinických zkouškách před uvedením léku na trh prokázal schopnost snížit roční výskyt atak o 54 %. Fingolimod funguje tak, že zadržuje autoagresivní lymfocyty v uzlinách. Díky tomuto efektu nepronikají do centrálního nervového systému, kde by se podílely na zánětlivé reakci, jež vede k poškozování myelinových obalů nervových vláken.

Zpět