FTY720 (fingolimod, Gilenya), fáze III

13.12.2014 19:04

V září 2010 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení fingolimodu (FTY720) - preparátu, který byl později uveden na trh pod obchodním názvem Gilenya. Do jednoramenného, otevřeného, multicentrického klinického hodnocení ke stanovení dlouhodobé bezpečnosti a snášenlivosti přípravku fingolimod (FTY720, později schválený lék s obchodním názvem Gilenya) podávaného nemocným s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy se v ČR zapojilo celkem 12 specializovaných neurologických pracovišť.

Do klinického hodnocení byli zařazeni pouze ti pacienti, kteří dokončili některé z předchozích klinických hodnocení FTY720, a to ve fázi II nebo III. Nyní všichni užívají jednou denně 1 tabletku fingolimodu (0.5 mg). Ukončení tohoto klinického hodnocení se předpokládá v červnu roku 2016.

Zpět