Firategrast, fáze II

09.05.2014 17:19

V květnu 2007 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) otevřenou studii, která sledovala počet leukocytů v mozkomíšním moku a krvi pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy při léčbě firategrastem. Jde o přípravek, který funguje na podobném principu jako již schválený lék Tysabri. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojila 2 specializovaná neurologická pracoviště.

Všichni účastníci užívali po dobu 24 týdnů vždy 2x denně 1 tabletku se zkoumaným přípravkem (900 mg firategrastu byla dávka pro ženy a 1200 mg měli muži). Každý měsíc podstupovali kromě obvyklých odběrů krve také lumbální punkci k vyšetření leukocytů v mozkomíšního moku. Po 24 týdnech léčby následovala 12týdenní sledovací fáze bez jakékoliv léčby, kdy účastníci znovu podstoupili vyšetření krve i moku, a sice v týdnu 4 a pak ještě v týdnu 12).

Zpět