FDA varuje: Mrtvice u uživatelů Lemtrady

22.12.2018 17:30

Příbalový leták infuzního léku Lemtrada (účinná látka alemtuzumab) se na severoamerických trzích musí doplnit o upozornění na možný výskyt mrtvice nebo poškození výstelky tepen (hlavy a krku) u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří užívají tento lék. Informoval o tom 29. listopadu 2018 Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), což je regulátor těchto trhů v Severní Americe.
Jde o vzácný, ale nebezpečný nežádoucí účinek alemtuzumabu, který může vést k trvalé invaliditě nebo dokonce k úmrtí pacienta. Podle sdělení FDA se za pět let vyskytl u 13 dosud reportovaných pacientů s RS, z nichž jeden následkům podlehl. U drtivé většiny (12) se uvedený nežádoucí účinek vyskytl do jednoho dne po podání infuze, jen u jednoho pacienta se vyskytl do tří dnů po podání infuze. Deset z těchto pacientů je z USA, tři zbývající jsou z Evropy.

FDA pacientům a jejich blízkým doporučuje, aby neprodleně kontaktovali pohotovost, jakmile by u uživatele léku Lemtrada zaznamenali možný příznak mrtvice nebo poškození tepenní výstelky. Jde zejména o:
-náhlou necitlivost či slabost končetin, obličeje (a to zejména v případě, že se takový příznak vyskytuje jen na jedné straně těla),
-náhlou zmatenost, problémy s mluvou nebo s porozuměním mluvenému slovu,
-náhlé problémy se zrakem (na jednom nebo na obou očích),
-náhlé problémy s chůzí, závratě, ztrátu rovnováhy nebo koordinace pohybu,
-náhlé silné bolesti hlavy nebo krku.

Aniž by upřesnila počet, uvedla FDA, že stejný nežádoucí účinek byl zaznamenán také u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií a podobnými chorobami, kterým je podáván alemtuzumab pod obchodním názvem Campath.

Zpět