Teriflunomid (Aubagio), fáze 3

09.05.2014 17:10

V dubnu 2007 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii s paralelními skupinami, která vyhodnocovala účinnost a bezpečnost teriflunomidu (snížení počtu atak a zpomalení nárůstu invalidity) u pacientů s roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojilo 1 specializované neurologické pracoviště.

Účastníci byli náhodně rozděleni do tří skupin a všichni užívali po dobu 108 týdnů 1x denně 1 tabletku, přičemž ta obsahovala v jedné skupině placebo, ve druhé skupině obsahovala 7 mg teriflunomidu a ve třetí skupině obsahovaal 14 mg zkoumaného přípravku. Pak následovala 16týdenní sledovací fáze, kdy účastníci neužívali nic. Po celou dobu klinického hodnocení nikdo - ani pacienti, ani zdravotníci - nevěděl, kdo a co užívá.Zpět