JCV index u 4 pacientů, kteří na Tysabri vyvinuli PML

05.01.2015 15:21

Odborníci ze Všeobecné univerzity a specializovaného RS centra v Amsterodamu (A. Vennegoor, J. A. van Rossum, C. H. Polman, M. P. Wattjes a J. Killestein) zaznamenali dlouhodobý vývoj hladiny protilátek proti JC viru v krvi čtyř pacientů, kteří při pozdější léčbě Tysabri vyvinuli závažné infekční onemocnění mozku - progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML). Výsledky svého pozorování prezentovali v září 2014 na společném kongresu ECTRIMS (Evropský výbor pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy) a ACTRIMS (severoamerický výbor) v Bostonu (USA).

Samotné detekování protilátek JC viru je rizikovým faktorem pro to, aby pacient vyvinul PML. Existoval předpoklad, že rozvoji tohoto závažného infekčního onemocnění, které vyvolává zmutovaný JC virus, předchází zvýšení hodnoty protilátek proti JC viru, tedy JCV indexu. Nizozemští specialisté v RS centru v Amsterodamu dlouhodobě sledovali krevní parametry u všech 193 pacientů, kteří byli léčeni Tysabri, a sice v tříměsíčních intervalech. Čtyři z těchto pacientů vyvinuli PML. Hodnotu protilátek proti JC viru stanovovali prostřednictvím 2krokového testu ELISA druhé generace - STRATIFY JCV DxSelect. Ke zkoumání souvislosti mezi hodnotami JCV indexu a výskytu PML použili standardní odhadové rovnice.

Zaznamenané laboratorní hodnoty ukazují, že u všech čtyř pacientů, kteří později vyvinuli PML, byly hodnoty protilátek proti JC viru značně vysoké už od počátku léčby Tysabri. Pohybovaly se v průběhu léčby v rozmezí 2,04-3,59 (zatímco pacienti na Tysabri, kteří PML nevyvinuli, měli JCV index v rozmezí 0,064 a 3,941). U pacienta C byly patrné vysoké hodnotu JCV indexu už rok před zahájením léčby Tysabri a není bez zajímavosti, že s užíváním natalizumabu se nezvyšovaly, naopak mírně klesly (viz obrázek níže).

Průměrná hodnota JCV indexu u čtyř pacientů s PML byla vyčíslena na 3,04, byla tedy zhruba pětkrát vyšší než u těch pacientů, kteří PML nevyvinuli (průměr 0,356). A co je důležité: hodnoty protilátek proti JC viru se před vyvinutím PML nijak nezvýšily! Z obrázků je také patrné, že po zahájení série plazmaferéz (výměna plazmy se používá, aby se natalizumab dostal co nejrychleji z organismu pacientů s PML), hodnota JCV indexu výrazně klesla, avšak po ukončení série plazmaferéz opět vzrostla (aniž by byl pacientům podáván natalizumab).
Zpět