Daclizumab HYP, fáze II

23.04.2014 19:38

V prosinci 2006 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) multicentrickou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou, dávku určující studii, která hodnotila bezpečnost a účinnost daclizumabu HYP jako monoterapie u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojilo 8 specializovaných neurologických pracovišť.

Účastníci klinického hodnocení SELECT si po dobu 52 týdnů vždy 1x za 4 týdny aplikovali 3 podkožní injekce. Ty přitom v jedné skupině obsahovaly placebo a ve dvou skupinách obsahovaly jednu ze dvou různých dávek daclizumabu HYP - buď 150 mg, nebo 300 mg.

Zpět