Daclizumab, fáze III

06.03.2015 21:19

V dubnu 2013 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pokračující klinické hodnocení monoklonální protilátky BIIB019 (účinná látka daclizumab). Multicentrické, otevřené prodloužené klinické hodnocení ENHANCE posuzuje dlouhodobou bezpečnost a účinnost monoterapie přípravkem BIIB019, Daclizumab High Yield Process (DAC HYP), u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří dokončili předchozí klinické hodnocení s číslem protokolu 205MS301. Do tohoto kklinického hodnocení se zapojilo šest specializovaných neurologických pracovišť v ČR.

Všichni účastníci si budou po dobu 144 týdnů aplikovat podkožně injekce s účinnou látkou BIIB019 (daclizumab).


Zpět