Copaxone 40 ml, fáze III

23.04.2014 18:24

V říjnu 2006 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) mnohonárodní, multicentrickou, dvojitě zaslepenou, randomizovanou studii probíhající v paralelních skupinách, která srovnávala účinnost, snášenlivost a bezpečnost injekčního glatirameru acetátu (40 mg/ml) s injekčním glatiramerem acetátem (20 mg/ml) - oboje podáváno 1x denně pod kůži u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojilo 5 specializovaných neurologických pracovišť.

Účastníci klinického hodnocení byli náhodně rozděleni do dvou skupin a po dobu 12 měsíců si aplikovali každý den podkožně jednu předplněnou injekci. Ty v jedné skupině obsahovaly vždy 40 mg/ml glatiramer acetátu a ve druhé skupině obsahovaly standardně užívanou dávku 20 mg/ml glatiramer acetátu (schválený lék Copaxone).

Zpět