Základní informace

05.04.2014 16:46

Jde o závažné zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (tedy mozku a/nebo míchy). Vyskytuje se častěji u žen než mužů (3:1), nejčastěji bývá tato nemoc diagnostikována lidem ve věku 20-40 let (přičemž samozřejmě existují lidé, kterým byla zjištěna už v dětství, nebo třeba až po šedesátce).

U výrazné většiny pacientů se RS zpočátku projevuje atakami (náhlým vzplanutím choroby), kdy se u pacienta po dobu nejméně 24 hodin buď výrazně zesílí existující symptomy, anebo se u něj vyskytnou příznaky zcela nové.

Roztroušenou sklerózu má zhruba 2,3 milionu lidí na celém světě, z toho jen v USA zhruba 400 000. (zdroj: Howard Weiner, říjen 2014, zahájení ECTRIMS v Bostonu). Lékaři ani vědci dosud neznají příčinu této nemoci - mezi odborníky však převládá názor, že při spuštění této nemoci hraje roli několik faktorů najednou. Kromě genetických vlivů mají vyšší náchylnost k RS lidé s nedostatkem vitaminu D a kuřáci. Provokující vliv mají také některé viry, zejména Epstein-Barrové (EB virus), dysfunkce střevní mikroflóry apod. (zdroj: MUDr. Jiří Piťha, leden 2014, časopis Medicína pro praxi)

Podle průběhu onemocnění (v řádu několika let) rozlišují lékaři čtyři typy roztroušené sklerózy:

Relaps-remitující (RR-RS) - pro tento typ onemocnění je charakteristické, že se období atak (relapsů) střídá s remisemi, tedy s obdobím úplného nebo částečného odeznění obtíží. Zdánlivě jde o klidové období, ale nemoc pracuje skrytě dál, bezpříznakově. RR-RS má až 85 % pacientů.

Sekundárně progresivní (SP-RS) - většina RS-RS pacientů po cca 10-20 letech přejde do sekundární progrese, část ale SP-RS nikdy nezažije. U tohoto typu onemocnění příznaky přetrvávají, ataky (relapsy) se již nevyskytují - v tomto ohledu je sekundární progrese velmi podobná té primární. Mění se i mechanismus poškozování nervové soustavy - zatímco u předchozí RR-RS převládá zánět, v případě SP-RS už začíná postupně vyhasínat - pomalu nastupuje degenerace, tedy přímé poškozování nervových vláken. V této fázi je onemocnění obtížně léčitelné, léky používané u RR-RS tady fungují v nejlepším případě pouze částečně.

Primárně-progresivní (PP-RS) - symptomy onemocnění přetrvávají od stanovení diagnózy a postupně se zhoršují, pacienti nemají ataky. Zatím neexistuje léčba, která by dokázala průběh tohoto typu onemocnění ovlivnit, léky užívané u jiných typů RS nejsou u tohoto účinné. Nicméně probíhají klinické zkoušky preparátů ve snaze najít takový, který by dokázal progresivní RS ovlivnit. PP-RS se vyskytuje jen u 10-15 % pacientů. 

Agresívní-relabující (RA-RS) - jde o nejméně častou formu roztroušené sklerózy, vyskytuje se jen u cca 5 % pacientů. Charakteristické pro RA-RS je to, že i když se tady vyskytují ataky, není následné klidové období bez obtíží a pacient se v mezidobí postupně zhoršuje. I tento progresivní typ RS je těžko léčebně ovlivnitelný.

Roztroušená skleróza zůstává i přes nesporné pokroky v medicíně prozatím nevyléčitelnou nemocí. Existují však léky, které u části pacientů prokázaly schopnost snížit počet atak a zmírnit jejich průběh. Existuje předpoklad, že díky tomu se zpomalí progrese onemocnění a oddálí se invalidita pacientů. S ohledem na závažné vedlejší účinky těchto léčiv a také s ohledem na jejich vysokou cenu je však mohou v ČR předepisovat pouze dostatečně edukovaní a zkušení neurologové ve specializovaných RS centrech, kterých je nyní 15 (stav v roce 2014). 
A protože ne každý lék účinkuje u pacientů stejně, snaží se specializovaní neurologové najít konkrétnímu pacientovi takový, který je pro něj nejúčinnější. Postupují přitom od léků první volby k lékům druhé volby, pak ještě mají možnost eskalovat léčbu použitím cytostatik, případně využít některé experimentální metody (transplantace hematopoetických kmenových buněk,...).
Jakmile však roztroušená skleróza postoupí tak daleko, že pacient už není schopen samostatné chůze, nemá smysl léky první nebo druhé volby podávat, protože nežádoucí účinky by převládaly nad přínosem těchto léků (ty fungují nejlépe pro ovlivnění zánětlivé složky RS, která ale v pozdějším stadiu onemocnění odeznívá a nastupuje neurodegenerace).

Neurologové ve specializovaných RS centrech (oficiální název zní: Centra pro demyelinizační onemocnění), se při léčbě a diagnostice RS mají řídit mnohastránkovými pravidly, která pro ně na počátku roku 2012 sestavila Sekce neuroimunologie a likvorologie při České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jsou veřejně dostupné na internetu, pro snadnější přístup zveřejňujeme odkazy na ně: Klinický standard pro pacienty.pdf (142,2 kB) a Klinický standard pro odborníky.pdf (987,5 kB).

Zpět