Co je EDSS

30.08.2015 12:05

Pacienti s roztroušenou sklerózou často nacházejí ve zprávách ze specializovaného RS centra zkratku EDSS, za kterou hned následuje nějaká číselná hodnota. Jde o údaj, kterým lékař vyjadřuje aktuální stav postižení nervového systému konkrétního pacienta.

Zkratka EDSS je odvozena od anglického názvu Expanded Disability Status Scale (v překladu: Rozšířená stupnice stavu invalidity). Někdy se jí také říká Kurtzkeho škála - podle lékaře, který stál v 50. letech minulého století u jejího zrodu.

Jak se EDSS určuje? Především je nutné zdůraznit, že tuto hodnotu nejlépe stanoví erudovaný neurolog, který s tím má bohaté zkušenosti. U méně zkušených odborníků se může zjištěná hodnota výrazně lišit od skutečnosti.
Pro stanovení hodnoty EDSS udělá neurolog pacientovi standardní neurologické vyšetření, při kterém posuzuje sedm funkčních systémů lidského těla - zrakový, pyramidový, kmenový, mozečkový, senzitivní, mentální a sfinkterové funkce. Přitom hodnota "0" je normální nález, hodnota "1" odpovídá mírné abnormalitě, kterou však pacient na sobě nepozoruje, dále následují hodnoty "2" (lehké postižení), "3" (střední postižení), atd., které už označují zjevnou míru postižení konkrétního funkčního systému.
Na základě takto stanovených sedmi hodnot pro sedm funkčních systémů pak neurolog vyčíslí jednu souhrnnou hodnotu EDSS - která slouží jako orientační a zhruba vyjadřuje postižení konkrétního pacienta. Od hodnoty EDSS 4 ale neurologové zpravidla už neposuzují všech sedm funkčních systémů, pro stanovení EDSS jim stačí pouze to, kolik metrů pacient ujde bez opory nebo s oporou.

Oficiální tabulka používaná neurology ve specializovaných RS centrech na celém světě říká, že:
     0 = normální nález (všechny funkční systémy = 0)
     1 = bez invalidity (jeden FS = 1, zbývajících šest FS = 0)
  1,5 = bez invalidity (dva FS = 1, zbývajících pět FS = 0)
  2,0 = minimální invalidita v jednom FS (jeden FS = 2, zbývajících šest FS buď = 0 nebo 1)
  2,5 = střední invalidita v jednom FS (jeden FS =3, zbývajících šest FS buď = 0 nebo 1)
  3,0 = střední invalidita v jednom FS (jeden FS= 3), zbývajících šest FS buď = 0 nebo 1
  3,5 = střední invalidita v jednom FS (jeden FS = 3), lehká invalidita v jednom nebo dvou FS (FS = 2), zbývající FS buď = 0 nebo 1
  4,0 = pacient chodí bez opory, je schopen ujít bez zastavení alespoň 500 metrů, obvykle jeden FS = 4, ostatní FS buď = 0 nebo 1, nebo kombinace nižších (přesahující definici pro hodnotu 3,5)
  4,5 = pacient chodí bez opory, je schopen ujít bez zastavení alespoň 300 metrů, obvykle jeden FS = 4 a kombinace nižších (přesahující definici pro hodnotu 4,0)
  5,0 = pacient chodí bez opory, je schopen ujít bez zastavení alespoň 200 metrů, obvykle nejméně jeden FS = 5 nebo kombinace nižších hodnot (přesahujících definici pro hodnotu 4,5)
  5,5 = pacient chodí bez opory, je schopen ujít bez zastavení alespoň 100 metrů
  6,0 = pacient používá jednostrannou oporu při chůzi, je schopen takto ujít alespoň 100 m (se zastávkou nebo bez zastávky)
  6,5 = pacient používá při chůzi oboustrannou oporu, je schopen takto ujít alespoň 20 m (se zastávkou nebo bez zastávky)
  7,0 = pacient není schopen ujít 5 metrů ani s pomocí, je odkázaný na invalidní vozík, s nímž je schopen pohybovat se sám, sám zvládá i přesun na vozík a z vozíku
  7,5 = pacient odkázaný na invalidní vozík, potřebuje pomoc, aby na něj usedl a/nebo s tím, aby vozík ovládal 
  8,0 = pacient odkázaný na lůžko nebo invalidní vozík, většinu dne pobývá mimo lůžko, zvládá některé úkony sebeobsluhy a efektivně používá ruce
  8,5 = pacient odkázaný většinu dne na lůžko, některé úkony sebeobsluhy zvládá stejně, jako efektivně používá ruce
  9,0 = bezmocný pacient - ale schopný polykat i komunikovat
  9,5 = zcela bezmocný pacient - neschopný polykat ani komunikovat
10,0 = smrt v důsledku RS

Zjednodušeně lze postižení dle Kurtzkeho škály EDSS vyjádřit tímto obrázkem:


Zpět

Fotogalerie: Co je EDSS

/album/fotogalerie-co-je-edss/edss-text2-jpg/