Cladribin, fáze III

22.04.2014 16:25

V červenci 2005 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) randomizovanou, dvojitě zaslepenou, trojramennou, placebem kontrolovanou, multicentrickou studii, která hodnotila bezpečnost a účinnost perorálního cladribinu u subjektů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojila 3 specializovaná neurologická pracoviště.

Účastníci byli náhodně rozděleni do tří skupin, přičemž po dobu 96 týdnů užívali vždy 1x za 28 dní 4-5 dávek. V jedné skupině obsahovaly studijní tablety placebo a ve dvou skupinách obsahovaly jednu ze dvou různých dávek - max. 5,25 mg/kg nebo max. 3,5 mg/kg.


Zpět