AV650 (k ovlivnění křečí), fáze II - nebylo zahájeno

17.01.2015 15:28

V září 2007 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) placebem kontrolované, randomizované klinické hodnocení ve dvou částech (dvojitě zaslepená, následovaná otevřenou), a sice ke zhodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a předběžné účinnosti přípravku AV650 (tolperison HCl) u subjektů trpících roztroušenou sklerózou, která je spojena se spasticitou (křeče). Do klinického hodnocení se v ČR zapojila 4 specializovaná neurologická pracoviště.

Účastníci tohoto 24týdenního klinického hodnocení byli náhodně rozděleni do tří skupin, přičemž polykali 3x denně 1 tabletku - ta po dobu prvních pěti týdnů v jedné skupině obsahovala nízkou dávku přípravku AV650, ve druhé skupině obsahovala vysokou dávku AV650 a ve třetí skupině obsahovala placebo. Pak dostala placebová skupina na výběr - mohli si zvolit, zda budou do konce klinického hodnocení užívat nízkou, nebo vysokou dávku zkoumaného přípravku AV650.

Toto klinické hodnocení však nakonec nebylo v ČR zahájeno.

V ČR je dostupný jiný lék obsahující účinnou látku tolperison - obchodní název je Mydocalm. Podává se pacientům s chorobě zvýšeným napětím kosterních svalů (zejména po mrtvici).

Zpět