Aubagio může zkreslit hladinu vápníku v krvi

14.05.2017 12:57

Orálně podávaný lék Aubagio (účinná látka teriflunomid), který užívají pacienti s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RR-RS), může zkreslovat laboratorní výsledky při zjišťování hladiny vápníku v krvi. Protože některé typy laboratorních analyzátorů mohou ukázat falešně sníženou hladinu ionizovaného vápníku, vyzval Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) při Evropské lékové agentuře (EMA) začátkem dubna 2017 výrobce tohoto léku první volby, aby upravil příbalový leták o tuto důležitou informaci.
V letáku se má nově objevit také pokyn pro uživatele léku Aubagio, aby vždy upozornili lékaře, který jim nechává dělat vyšetření hladiny vápníku v krvi, že užívají lék, který může za určitých okolností výsledky zkreslit. V případě pochybností Výbor doporučuje nechat udělat ještě další vyšetření, a sice pro zjištění koncentrace vápníku vázaného na albumin.

Aubagio má zhruba stejnou účinnost jako ostatní léky první volby při RS, které se ovšem podávají výhradně injekční formou.

Ionizovaný vápník hraje nenahraditelnou roli v mnoha životně důležitých procesech, jako jsou srážlivosti krve, stahy srdečního svalu i svalů periferních, a také při vedení nervových vzruchů. Představuje zhruba 50 % z celkového kalcia v krvi. Zbývající část celkového vápníku v krvi je vápník vázaný na bílkoviny, většinou právě na albumin. 

K poklesu hladiny ionizovaného vápníku může vést například dlouhodobý závažný nedostatek vitaminu D. Snížená hladina ionizovaného vápníku (tzv. hypokalcemie) se může (ale nemusí) klinicky projevovat paresteziemi (brnění, svědění, mravenčení, pálení), křečemi, kataraktou (šedý zákal), depresemi nebo prodloužením QT intervalu na EKG křivce při vyšetření srdce.

Zpět