Alemtuzumab (Lemtrada) versus Rebif, fáze III

16.06.2014 19:10

V listopadu 2007 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) randomizovanou studii, zaslepenou vůči hodnotiteli, která porovnávala účinnost a bezpečnost dvou ročních cyklů infuzí alemtuzumabu (později schválený lék Lemtrada) proti 3x týdně podávanému interferonu β-1a (Rebif) u dosud neléčených pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojila 2 specializovaná neurologická pracoviště.

Účastníci tohoto dvouletého klinického hodnocení CARE-MS I byli náhodně rozděleni do tří skupin, přičemž v jedné, srovnávací skupině si aplikovali 3x týdně podkožní injekce již schváleného léku Rebif44. V dalších dvou skupinách dostali nejprve v pěti po sobě následujících dnech pět infuzí alemtuzumabu (12 mg/den) a o 12 měsíců později dostali tři infuze (12mg/den) podané ve třech po sobě následujících dnech.

Zpět