Aktuální přehled

21.01.2018 09:44

Přinášíme přehled léčiv schopných ovlivnit průběh roztroušené sklerózy, a to již posouzených buď FDA (Food and Drug Administration), což je americký regulační orgán pro potraviny a léky, nebo Evropskou lékovou agenturou EMA (European Medicines Agency) - regulačním orgánem léčiv pro evropský trh. To, že byla léčiva schválena regulátorem, znamená, že nezávislí odborníci konkrétního úřadu posoudili účinnost i bezpečnost těchto léčiv na základě žadatelem předložených klinických zkoušek a doporučují jejich obchodování (neboť shledali, že přínos pro pacienty s RS převyšuje rizika spojená s nežádoucími účinky léčiv).

Glatopa (generický lék s účinnou látkou glatiramer acetát) - jde o generikum, tedy kopii již schváleného a dlouho používaného injekčního léku Copaxone 20 mg/mL. Kopie, stejně jako originál, se aplikuje injekčně pod kůži, a to 1x denně. FDA schválila toto generikum v dubnu 2015, prozatím se tedy používá pouze v USA, kde ho mají pacienti k dispozici od června 2015.

??? (generický lék s účinnou látkou glatiramer acetát) - jde o generikum, tedy kopii nedávno schváleného injekčního léku Copaxone 40 mg/mL. Kopie, stejně jako originál, se aplikuje injekčně pod kůži 3x týdně. Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) prozatím o uvedení tohoto generika na severoamerický trh nerozhodl.

GA Depot (glatiramer acetát s prodlouženým účinkem, 80 mg) - jde o preparát vyvíjený izraelskou firmou, která je konkurentem výrobce originálního Copaxone. V prosinci 2014 byla zahájena IIa fáze klinické zkoušky, v níž se tento lék podávaný 1x za 4 týdny injekčně do svalu testuje na pacientech s RR-RS po dobu jednoho roku (do studie jsou zařazováni jen ti pacienti, kteří užívali originální lék Copaxone 20mg/mL po dobu předcházejících 12 měsíců). Výzkumníci očekávají přinejmenším stejné výsledky jako u denně podávaného Copaxone. V ČR se tato klinická zkouška prozatím nedělá.

Zpět