Aktuální počet případů PML na Tysabri

20.01.2018 10:20

Od roku 2006 do 7. prosince 2017 potvrdili lékaři u uživatelů infuzního léku Tysabri 756 případů závažné infekce mozku PML, kterou vyvolává JC virus (John Cunningham Virus). Tento virus má v organismu zhruba polovina populace, aniž by nějak škodil, ale dlouhodobé užívání natalizumabu (účinná látka léku Tysabri) může vést k tomu, že virus zmutuje, pronikne do centrálního nervového systému, kde vyvolá progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML). Jde o velmi nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku, která - pokud pacient přežije - může vést k těžké invaliditě. Z uvedených 756 případů PML zhruba 23,5 % pacientů v důsledku komplikací zemřelo, 76,5 % přežilo PML a následné komplikace s různým stupněm postižení - zpravidla těžkým (záznamy ze sledováni 6 měsíců po potvrzení PML).
Z uvedených 756 případů PML mezi uživateli Tysabri bylo 753 pacientů s roztroušenou sklerózou a 3 pacienti s Crohnovou chorobou, při níž je tento lék od roku 2008 schválen k používání už pouze v USA - a to výhradně u středně závažné a závažné formy Crohnovy chroby, která navíc musí být prokazatelně aktivní.

Každý měsíc tedy potvrdí lékaři na celém světě desítku nových případů PML u pacientů s RS, kteří užívají lék druhé volby Tysabri.

Výskyt PML se prozatím ustálil na 4,19 případu PML na 1000 uživatelů Tysabri, přičemž ke konci listopadu 2017 užívalo Tysabri (kdykoliv od roku 2006, tedy po opětovném uvedení tohoto léku na trh) zhruba 177 800 lidí na celém světě.

Archiv:

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní
multifokální leukoencefalopatie) vzrostl v období od 7. června do 7. prosince 2017 o 42 nemocných. K 7. prosince 2017 potvrdili lékaři PML u 756 pacientů, z toho 23,5 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci listopadu 2017 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 167 300 pacientů na celém

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 6. března do 6.června 2017 o 17 nemocných. K 6. červnu 2017 potvrdili lékaři PML u 731 pacientů, z toho zhruba 24 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci květa 2017 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 177 800 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období 30. 11. 2016 do 6. 3. 2017 o 16 nemocných. K 6. březnu 2017 potvrdili lékaři PML u 714 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci února 2017 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 167 300 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 7. 9. do 30. 11. 2016 o 13 nemocných. K 30. listopadu 2016 potvrdili lékaři 698 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci září 2016 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 161 300 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 3.6. do 7. 9. 2016 o 18 nemocných. K 7. září 2016 potvrdili lékaři PML u 685 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci června 2016 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 156 500 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 4. 3. do 3. 6. 2016 o 29 nemocných. K 3. červnu 2016 potvrdili lékaři PML u 667 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci března 2016 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 152 500 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 4. 12. 2015 do 4. 3. 2016 o 21 nemocných. K 31. březnu 2016 potvrdili lékaři PML u 638 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci ledna 2016 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 149 900 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 1. 9. do 4. 12. 2015 o 29 nemocných. K 4. prosinci 2015 potvrdili lékaři PML u 617 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci října 2015 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 146 200 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 4. 6. do 31. 8. 2015 o 22 nemocných. K 31. srpnu 2015 potvrdili lékaři PML u 588 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci června 2015 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 142 000 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 4. 3. do 3. 6. 2015 o 25 nemocných. K 3. červnu 2015 potvrdili lékaři PML u 566 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci března 2015 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) zhruba 138 800 pacientů na celém světě.

Počet pacientů, kteří při užívání Tysabri vyvinuli nebezpečnou, často smrtelnou infekci mozku PML (progresivní multifokální leukoencefalopatii) vzrostl v období od 3. 12. 2014 do 3. 3. 2015 o 24 nemocných. K 3. březnu 2015 potvrdili lékaři PML u 541 pacientů užívajících Tysabri, z toho zhruba 23 % nemocných následkům PML podlehlo.
Ke konci prosince 2014 užívalo Tysabri (kdykoliv po znovuuvedení léku na trh v roce 2006) 134 600 pacientů na celém světě.
Zpět