AIN457 (secukinumab), fáze II

15.10.2014 19:16

V září 2009 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení infuzemi podávaného přípravku AIN457 (10 mg/kg). Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, ověřovací studie měla posoudit vliv opakovaných infuzí secukinumabu (oproti placebu) na aktivitu onemocnění měřenou MRI scany po dobu 24 týdnů u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou. Do klinického hodnocení se v ČR zapojilo celkem 6 specializovaných neurologických pracovišť.

Účastníci klinického hodnocení byli náhodně rozděeni do dvou skupoin, přičemž v jedné dostali infuzi se zkoumaným preparátem, zatímco druhá skupina měla v infuzi placebo. Nikdo - ani pacienti, ani zdravotníci - po celou dobu klinického hodnocení nevěděli, kdo a co v podané infuzi měl.

Zpět